KELİMELERİN KALBİ

KELİMELERİN KALBİ Ahmet Turgut’un Kelimelerin Kalbi adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu. KALBİN TERCÜMANI ÜZERİNE Ahmet Turgut Kelimlerin Kalbi adlı yapıtında dil üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konuya yoğunlaşırken aynı konuda ileriki günlerde okuyacağımız bir başka…

Köse Paşa Hanedanı

Köse Paşa Hanedanı Necdet Sakaoğlu’nun Köse Paşa Hanedanı adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. “Artık bu tarihten başlayarak, Divriği’nin namlı, nüfuzlu bir Abdullah Paşa’sı vardır. Dönüşünde, konağı için modern mefruşat, gramofon, yemek takımı gibi…

Gaziantep Savunması

Gaziantep Savunması Ali Nadi Ünler’in Gaziantep Savunması adlı yapıtında yer alan kimi konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Başlangıç, İşgal devresi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşu, Cemiyet-i İslamiye,, Fransız İşgali

İçeriye Bakan Kim?

İçeriye Bakan Kim? Mehmet Günsur sanat dünyamızın sayılı adlarından birisi. Türk resminde onun da imzasının olduğunu söylemek gerekiyor. İçeriye Bakan Kim? adlı kitabıyla Günsur’un resimden sonra imzasının edebiyatımızda da olduğu görülüyor. Sanatçını Sait Faik Hikaye…

Dünyanın Şu Haline Bak

Dünyanın Şu Haline Bak Işın Çelebi’nin günümüzün yakıcı sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı Dünyanın Şu Haline Bak adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okura sunuldu. Küreselleşme ve Dijital Devrim, 1989 Sonrası Dört Dalga Halinde Oluşan Ekonomik Krizler, Bilimsel…

sergi-söyleşi-imza-panel

KARMA SERGİ:HARMONİE Sergi, ismini ‘’uyum, düzen, ahenk’’ anlamına gelen, kökeni Fransızca olan ‘’Harmonie’’ kelimesinden almaktadır. Sergide; Sefa Çatuk, Elifko, Özge Kahraman, Ayşe Kapusuz, Sefa Karakuş, Hüseyin Kavas, Tansu Köse, Özge Kul, Zafer Malkoç, Çağla Sel,…

Dolanıklık

DOLANIKLIK Ian Hodder’in Dolanıklık adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. Ian Hodder’in dolanıklık adlı yapıtındaki bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: 1. BÖLÜM-ŞEYLER HAKKINDA FARKLI DÜŞÜNMEK 2. BÖLÜM_ŞEYLERE BAĞIMLI OLAN İNSANLAR 3. BÖLÜM-DİĞER ŞEYLERE BAĞIMLI OLAN…